Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

slipname
Reposted frompffft pffft
slipname
1271 418e
Reposted frombylemtam bylemtam
slipname
imageimage
Reposted fromthinredline thinredline
1249 507b
Reposted fromrainbow-field rainbow-field
0828 0c01

I really don’t have words anymore for this man just please stop him 

7532 a31b 500

Jukka Male. Śtanisław Roś, 1981.

Reposted fromaufwiedersehen aufwiedersehen
slipname
To co czuję jest dla Ciebie nieużyteczne, wiem. Ale kiedyś będziesz miał wiele rzeczy za sobą i mało przed sobą. Będziesz może szukał wśród wspomnienia jakiegoś oparcia, czegoś, od czego zaczyna się rachubę lub na czym się ją kończy. Będziesz już całkiem inny i wszystko będzie inne, i nie wiem, gdzie będę, ale to nie ważne. (...)
Pomyśl wtedy, że mogłeś mieć moje sny i głos i troski i nieznane mi jeszcze pomysły. I moją niecierpliwość i nieśmiałość, że w taki sposób mogłeś mieć świat po raz drugi. A kiedy będziesz tak myślał, nie ważne będzie, żeś nie umiał, czy nie chciał tego mieć. (...) Ważne będzie tylko, że byłeś moją słabością i siłą, utratą i odzyskaniem, światłem, ciemnością, bólem – to znaczy życiem…
Będziesz trwał w pyle, w który zmieni się moja pamięć zatrzymana na zawsze, silniejsza niż czas, niż gwiazdy, silniejsza niż śmierć… (...) Milczysz? To dobrze. Nie mów 'zapomnij'. Nie mów tak. Jesteś przecież rozumnym mężczyzną.
Więc gdybym zapomniała, to nie byłabym już ja, bo Ty wszedłeś we wszystkie moje rzeczy, zmieszałeś się z najdawniejszymi wspomnieniami, doszedłeś tam, gdzie nie ma jeszcze myśli, gdzie nie rodzą się nawet sny. I gdyby ktoś wydarł Cię ze mnie, zostałaby pustka, jak gdyby nigdy mnie nie było… (...) Chciałam o Tobie zapomnieć, jednak gdy patrzyłam na Błękitną Ziemię, było tak, jakbym patrzyła na Ciebie. Bo Ty jesteś wszędzie, gdzie patrzę.
— Stanisław Lem "Obłok Magellana"
Reposted fromechoes-of-silence echoes-of-silence
8639 c196
Reposted fromczarnycukier czarnycukier
2110 821d 500

theanxiouschild:

Adèle x Maria Kreyn.

Reposted fromunmadebeds unmadebeds
slipname
9153 197f
Reposted fromlittlefool littlefool
slipname
2536 d4cb 500
Reposted fromrol rol
slipname
Reposted frombethgadar bethgadar
slipname
tiny panther
Reposted fromRockYourMind RockYourMind
slipname
2192 af19
Reposted fromonlywhite onlywhite
slipname
Reposted frombiru biru
slipname
6702 54e4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slipname
8270 14cf
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slipname
6089 fce4
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slipname
6201 72cb
Reposted fromrybabezwody rybabezwody
slipname
7946 686c
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl