Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 28 2015

slipname
9703 876c
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
slipname
 
Reposted fromdreamadream dreamadream
slipname
slipname
slipname
Wiesz, co jest zabawne? Ta sama osoba, która sprawia, że czujesz się naprawdę żywy, może sprawić, że poczujesz się jakbyś umierał. Jebana pułapka.
Reposted frombanshe banshe
slipname
4384 a53f 500
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt
slipname
To uczucie, kiedy brakuje Ci kogoś, z kim nawet nie wiesz jak by było, kogoś, kogo nigdy nie miałaś.
Reposted fromUNIESIENIE UNIESIENIE
slipname
7101 182a 500
Reposted frommartynkowa martynkowa
slipname
8680 adba 500
Noise Tales have some instructions for you.
via 10 Easy Steps To Become A German!
Reposted fromnoisetales noisetales
slipname
gra towarzyska? tylko w butelkę.
Reposted frombe-awesome-today be-awesome-today
slipname
0802 e084 500
Reposted frommyashes myashes
slipname
slipname
Jesteś sama, bo za bardzo chcesz być czyjaś. Za bardzo chcesz należeć do niego i tylko do niego. To boli wiem, ale gdybyś tylko mogła być obojętna wobec niego, to On dawno należałby do ciebie. .
Reposted fromwhateveer whateveer
slipname
nie umiem
sobie poradzić z parasolem
w taką pogodę,
a co dopiero
z własnym życiem.
kurwa.
— .
Reposted fromrol rol
slipname
slipname
slipname
slipname
1807 eb90
Reposted frombloodymonk bloodymonk
slipname
slipname
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl